De burger voorbij. Een sociografie van de deelnemers aan de volksraadpleging over de Gentse Belfortparking

Stouthuysen, P., J. Buelens, M. Hooghe, G. Lauwers, K. Pelleriaux (1999): De burger voorbij. Een sociografie van de deelnemers aan de volksraadpleging over de Gentse Belfortparking. Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 210, 4: 51-65 - TOR 1999/60.