Burgers, consumenten en media

Elchardus, M. (2003): Burgers, consumenten en media. De Journalist, 14 januari, 55: 14-15 - TOR 2003/3.