Biotechnologie in de publieke sfeer. Deelrapport 4: Praktische en beleidstoepassingen

Duquet, N., M. Elchardus, W. Smits (2004): Biotechnologie in de publieke sfeer. Deelrapport 4: Praktische en beleidstoepassingen. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2004/24.