Binding en burgerschap. De samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapshoudingen

Smits, W. (2012): Binding en burgerschap. De samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapshoudingen. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (Doctoraal proefschrift) - TOR 2012/12.