Beeldvorming en leefwereld van jongeren

Stevens, F. (2000): Beeldvorming en leefwereld van jongeren. Tussentijds verslag mei 2000 van het project PBO/16/115 in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (71 blz.) - TOR 2000/21.