Beeldvorming en beschrijving van de leefwereld van jongeren

Stevens, F. (2000): Beeldvorming en beschrijving van de leefwereld van jongeren. Tussentijds rapport november 2000, PBO97/16/115, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2000/47.