Altijd strijd. De nieuwe breuklijn als conflictvertoog?

Spruyt, B. (2012): Altijd strijd. De nieuwe breuklijn als conflictvertoog? In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 304-324 - TOR 2012/33.