Wetenschappelijke ondersteuning in project SSL2309