Voorbereiding van het project “Eindeloopbaanproblematiek”

  • Period: 15/04/2002 to 14/04/2003
  • Subsidising organisation: Fonds P&V en Knack/Le Vif
  • Copromotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: S. Sanctobin (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: B. Spruyt