The new social question

  • Period: 01/01/1997 to 31/12/2001
  • Subsidising organisation: DWTC
  • cultural sociology
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: K. Pelleriaux (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/02/1997 - 30/09/2000) , C. Tresignie (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/2000 - 31/12/2001)

Onderzoek naar de mate waarin mensen bereid zijn tot solidariteit en tot steun aan de sociale zekerheid, met de nadruk op risico’s die voorspelbaar zijn en/of die kunnen gezien worden als een persoonlijke keuze (persoonlijke verantwoordelijkheid)

The new social question.
We are researching the extend to which people are willing tot support solidarity arrangement and social security, particularly with regard to risks that are predictable and /or can be seen as a personal choice (and hence a personal responsibility).