Aansluitend bij Steunpunt (VLO170) Jeugdmonitor in Brussel

  • Period: 27/04/2010 to 01/01/2011
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie) (27/04/2010 - 01/01/2011) , B. Spruyt
  • Copromotor: J. Siongers (VUB - Vakgroep Sociologie) (27/04/2010 - 01/01/2011)