Aansluitend bij steunpunt JOP (VLO244)

  • Period: 26/01/2012 to 31/10/2012
  • Subsidising organisation: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
  • sociology of culture
  • Copromotor: M. Elchardus
  • Promotor: B. Spruyt
  • Onderzoeker: F. Van Droogenbroeck