Factchecker: Is 56 % van de arbeid die vrouwen leveren onbetaald?

‘Van al het werk dat Belgische vrouwen leveren, is 56 procent onbetaald. Dan gaat het over schoonmaken, koken, met de kinderen bezig zijn, afwassen, enzovoort. Bij mannen is 36 procent van de werktijd onbetaald’, zei Maaike Vanmeerhaeghe naar aanleiding van het Oxfam-rapport ‘Time to care’. Het cijfer komt uit het Global Gender Gap Report van het Wereld Economisch Forum, dat op zijn beurt gebruik maakte van de ‘Harmonised European Time Survey for Belgium’. Knack ging in haar rubriek ‘Factchecker‘ na of dit inderdaad klopt en sprak met tijdssocioloog Ignace Glorieux.

 

Kloppen deze cijfers?

Knack oordeelde dat de cijfers inderdaad correct zijn. Ze zijn terug te leiden naar de nauwkeurig uitgevoerde Belgische en Vlaamse tijdsbestedingsonderzoeken van 2013. Ignace Glorieux licht toe ‘Voor het Belgische tijdsbestedingsonderzoek hebben 5435 respondenten vanaf 12 jaar hun tijdsbesteding bijgehouden op één weekdag en één weekenddag. Daaruit blijkt dat bij vrouwen gemiddeld 68,2 procent van het werk onbetaald is en bij mannen 45,7 procent.’ De jongeren en de 75-plussers zorgen ervoor dat het percentage onbetaald werk hoger ligt dan in de cijfers die in het rapport te vinden zijn. Hierbij werd een selectie toegepast en werden enkel de cijfers voor de leeftijdscategorie van 15-64 jaar gepresenteerd. In 2013 organiseerde onderzoeksgroep TOR ook een tijdsonderzoek op Vlaams niveau, waarbij er enkel volwassenen werden bevraagd. ‘Daarvoor hebben 3260 Vlamingen tussen de 18 en 75 jaar een week lang hun tijdsbesteding bijgehouden. Toen bleek dat vrouwen gemiddeld 58 procent onbetaalde arbeid verrichtten, tegenover 40 procent bij mannen.’ Dit sluit nog meer aan bij de cijfers uit het Global Gender Gap Report.’

Evolutie ongelijkheid onbetaalde arbeid

Volgens Glorieux evolueren de cijfers wel naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar gaat die evolutie erg traag. ‘En vergis je niet: ook een “gidsland” als Zweden kent op dat vlak nog ongelijkheid.’ In Zweden is 43,5 procent van de arbeid bij vrouwen onbetaald, tegenover 34,4 procent bij mannen.

Bovendien is ook de aard van het onbetaald werk anders bij mannen en vrouwen. ‘Mannen doen vaker zichtbare en duurzame klussen, waarmee ze kunnen scoren. Uitgebreid koken op zondag, een muur schilderen … .Terwijl vrouwen meer “onzichtbare” en routineus werk doen, dat pas opvalt als het niet gebeurt. Niemand applaudisseert als een moeder de boterhammen van haar kinderen smeert, terwijl ze wel scheve blikken krijgt als ze de broodtrommel een keer vergeet.

Meer weten? 

Meer weten over de resultaten van het Belgische tijdsbestedingsonderzoek? U kan de rapporten opvragen bij Onderzoeksgroep TOR.

Verder kunt u ook gebruik maken van onze webtool. Hiermee kan u zelf tabellen samenstellen en de tijdsbesteding van de Belgen – voor de jaren 1999, 2005 en 2013 – analyseren.