Engelstalige bachelor na één jaar al bijna grootste studierichting VUB

Social Sciences, de eerste Engelstalige bachelor van de VUB, lijkt komend academiejaar de studierichting met de meeste studenten te worden aan de Vrije Universiteit Brussel. De interdisciplinaire studie telde halverwege augustus vorig jaar zo’n 20 inschrijvingen en 122 aanmeldingsdossiers. Op dit moment telt de VUB 50 effectieve inschrijvingen en tweehonderd aanmeldingsdossiers. Daarmee lijkt het aantal studenten voor de bachelor Social Sciences dit jaar fors te stijgen ten opzichte van vorig jaar. “Het lijkt inderdaad op een verdubbeling”, zegt opleidingscoördinator Dieter Vandebroeck voorzichtig.

Als het studentenaantal effectief verdubbelt, zou de opleiding zomaar de grootste bachelor van de VUB kunnen worden. Vorig jaar hijgde Social Sciences al in de nek van Rechten, waar 130 studenten zich voor de eerste keer inschreven voor hoger onderwijs. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor de populariteit van de studie. De studie vult een leemte voor de grote groep Engelstalige scholieren die in Brussel uit het secundaire onderwijs komen. Ook kozen een aantal studenten ook voor de studie omdat het de enige Engelstalige bachelor is die hen toegang geeft tot Engelstalige masters.

Lees het volledige artikel hier.