Tijd, Medium en Ritme; over tijd besteden en tijd maken. Odendorfflezing, Katholieke Universiteit Brabant

Elchardus, M. (1991): Tijd, Medium en Ritme; over tijd besteden en tijd maken. Odendorfflezing, Katholieke Universiteit Brabant. In: T. Beckers, H. Helmer & J. van Wezel (ed.), De Strijd om Tijd, Tilburg University Press: 34-54 - TOR 1989/5.