Technisch verslag scholenonderzoek JOP-Steunpunt Cultuur 2013 – Ouderbevraging. Steekproeftrekking, veldwerk, responsanalyse, frequenties en schaalconstructie

Smits, W. (2013): Technisch verslag scholenonderzoek JOP-Steunpunt Cultuur 2013 – Ouderbevraging. Steekproeftrekking, veldwerk, responsanalyse, frequenties en schaalconstructie. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel, Brussel - TOR 2013/37.