Soort zoekt soort? Over gelijkenissen in houdingen tussen adolescenten, ouders en peers.

Siongers, J. (2008): Soort zoekt soort? Over gelijkenissen in houdingen tussen adolescenten, ouders en peers. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, 29 mei 2008, Leuven: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2008/13.