Sociaal-culturele constructie van onderscheiden werelden

Elchardus, M., K. Pelleriaux (2003): Sociaal-culturele constructie van onderscheiden werelden. In: B. Cantillon, M. Elchardus, P. Pestieau & P. Van Parijs, De nieuwe sociale kwesties, Antwerpen/Apeldoorn: Garant: 93-104 - TOR 2001/62.