Selectie-effecten en socialisatie-effecten: een cross-sectionele vergelijking

Spruyt, B. (2009): Selectie-effecten en socialisatie-effecten: een cross-sectionele vergelijking. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 151-160 - TOR 2009/28.