Samenspraak: De tijd van nu en toen

Claes, J., M. Elchardus (1996): Samenspraak: De tijd van nu en toen. Kultuurleven. Maandblad voor cultuur en samenleving, 63, 7, oktober: 5-15 - TOR 1996/28.