Maatschappelijk middenveld en civil society. Een conceptuele analyse in het licht van de processen van differentiatie en interpenetratie

Elchardus, M., M. Hooghe (1996): Maatschappelijk middenveld en civil society. Een conceptuele analyse in het licht van de processen van differentiatie en interpenetratie. Centrum voor Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 1996/23.