Leraren als rolmodellen voor tolerantie? De invloed van de lerarencultuur op het etnocentrisme van leerlingen in Vlaanderen

Kavadias, D. (2009): Leraren als rolmodellen voor tolerantie? De invloed van de lerarencultuur op het etnocentrisme van leerlingen in Vlaanderen. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 161-176 - TOR 2009/29.