Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel

Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put (2011): Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel. Leuven: Acco (426 blz.) - TOR 2011/15.