Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel

Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put (2011): Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds.), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel, Leuven: Acco: 409-426 - TOR 2011/23.