Is er nog tijd voor sociaal-cultureel werk en cultuur? Enkele bevindingen uit het Vlaamse tijdsbestedingsonderzoek.

Glorieux, I. (2005): Is er nog tijd voor sociaal-cultureel werk en cultuur? Enkele bevindingen uit het Vlaamse tijdsbestedingsonderzoek. In: Vercruysse Annemie (red), Gegevens (04), Brussel: SoCius - TOR 2005/54.