Is er een toekomst voor het opbouwwerk?

Corijn, E. (1988): Is er een toekomst voor het opbouwwerk? De maatschappelijke betekenis van het opbouwwerk, verslagboek symposium, Brussel: Hoge raad voor de samenlevingsopbouw - TOR 1988/9.