Hotel Mama. Residentiële afhankelijkheid in België, een toets van de destructuratiestelling en de zekerheidshypothese

Elchardus, M., C. Rombauts, W. Smits (2007): Hotel Mama. Residentiële afhankelijkheid in België, een toets van de destructuratiestelling en de zekerheidshypothese. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, Rotterdam, 31 mei 2007 - TOR 2007/24.