Het sociale profiel van de Vlaamse student. Jongeren en school.

Rombauts, C. (2007): Het sociale profiel van de Vlaamse student. Jongeren en school. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1., Tielt: LannooCampus: 55-69 - TOR 2007/7.

Het sociale profiel van de Vlaamse student. Jongeren en school.