Graag naar school? Jongeren en schoolbeleving.

Rombauts, C. (2007): Graag naar school? Jongeren en schoolbeleving. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1., Tielt: LannooCampus: 71-90 - TOR 2007/8.

Graag naar school? Jongeren en schoolbeleving.