Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs. Tussentijds rapport van OBPWO 02.03

Elchardus, M., H. Parys, T. Peeters, K. Pelleriaux (2003): Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs. Tussentijds rapport van OBPWO 02.03. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2003/53.