Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs. Eindrapport OBPWO 00.04

Pelleriaux, K., T. Peeters (2002): Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs. Eindrapport OBPWO 00.04. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/54.