De vrijetijdsagenda van 2014

Smits, W., J. Lievens , J. Scheerder (2015): De vrijetijdsagenda van 2014. In: Lievens, J., J. Siongers & H. Waege (red.), Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 453-476 - TOR 2015/15.