De schoolloopbaan en de attitudes van de kinderen van werklozen

Derks, A., M. Elchardus, I. Glorieux, K. Pelleriaux (1998): De schoolloopbaan en de attitudes van de kinderen van werklozen. Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, februari: 41-60 - TOR 1998/4.