De ideale levensloop van de Brusselse jeugd

Roggemans, L. (2011): De ideale levensloop van de Brusselse jeugd. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds.), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel, Leuven: Acco: 137-181 - TOR 2011/18.