Antisemitisme in de Brusselse scholen

Elchardus, M. (2011): Antisemitisme in de Brusselse scholen. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds.), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel, Leuven: Acco: 265-295 - TOR 2011/22.