Actief op pensioen. Resultaten van de Participatie Survey 2014 en het Vlaamse Tijdsbestedingsonderzoek 2013 (TOR13). Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn Lokaal Sociaal-Cultureel werk (Working Paper)

Glorieux, I., K. de Korte, J. Verbeylen (2016): Actief op pensioen. Resultaten van de Participatie Survey 2014 en het Vlaamse Tijdsbestedingsonderzoek 2013 (TOR13). Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn Lokaal Sociaal-Cultureel werk (Working Paper). Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (31 blz.) - TOR 2016/10.