Uitvoeren van een bevraging van het publiek van de Brusselse podiumkunsten

In opdracht van de Brusselse Schepen van Cultuur, Henri Simons, wordt een studie uitgevoerd naar het profiel van de bezoeker van podiumkunsten in het Brusselse. Het TOR-luik van de studie richtte zich voornamelijk op de praktische begeleiding waaronder de ontwikkeling van de vragenlijst, de steekproeftrekking en de coördinatie van het veldwerk.

The TOR – Group has been commisioned by the Brussels City Council to deliver a profile of the audience of the living arts in Brussels. The involvement of the TOR – Research Group is focused on the theoretical framing of the project with a central focus on designing the questionnaire and selecting the performances.