Is er nog een toekomst voor het traditionele middenveld? Een cultuursociologisch onderzoek naar de ledenpercepties omtrent het maatschappelijk functioneren van de vakbonden

  • Period: 01/10/1997 to 30/09/1998
  • Subsidising organisation: FWO
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)