Haalbaarheidsstudie van een monitoringsysteem voor antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens op school

  • Period: 15/05/2010 to 30/09/2011
  • Subsidising organisation: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Departement Onderwijs en Vorming
  • life course
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie) (15/05/2010 - 30/09/2011) , N. Vettenburg (UG - Sociale agogiek) (15/05/2010 - 30/09/2011) , B. Spruyt
  • Onderzoeker: J. Siongers (VUB - Vakgroep Sociologie) (15/05/2010 - 30/09/2011) , K. De Keere (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/07/2010 - 30/09/2010) , F. Wybouw (VUB - Vakgroep Sociologie) (15/07/2010 - 14/07/2011)