Haalbaarheidsstudie van een monitoringsysteem voor antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens op school

Lievrouw, T., F. Wybouw, M. Elchardus, J. Siongers, N. Vettenburg, S. Kolijn (2011): Haalbaarheidsstudie van een monitoringsysteem voor antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens op school. Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming, Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel en Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent (347 blz.) - TOR 2011/52.