De ongrijpbare smaak. Een onderzoek naar de sociale productie en reproductie van smaakvoorkeuren + aanvulling OZR2090 (mandaat A. Baerts)

Het onderwerp van deze doctorale studie is het in kaart brengen van de smaakstructuren van een representatief staal van de Vlaamse bevolking en deze smaakstructureren op hun beurt verbinden met de sociale structuur. De ideeën van de socioloog Pierre Bourdieu zullen worden toegepast in een Vlaamse context, waarbij zowel statistische analyse als een reeks van diepteinterviews zullen worden gebruikt.

This doctoral study will try to map the taste pattern that emerge from an analysis of a representative survey of the Flemish population and how these patterns are linked to the social structure itself. Central ideas of sociologist Pierre Bourdieu will be applied to a Flemish context using both statistical analysis and a series of depth-interviews.