Engelstalige bachelor na één jaar al bijna grootste studierichting VUB

Social Sciences, de eerste Engelstalige bachelor van de VUB, lijkt komend academiejaar de studierichting met de meeste studenten te worden aan de Vrije Universiteit…

Read more >>