Temporele flexibiliteit in Vlaanderen. Een analyse op basis van survey- en tijdsbudgetdata uit 1988, 1999 en 2004.

Glorieux, I., I. Mestdag, J. Minnen (2007): Temporele flexibiliteit in Vlaanderen. Een analyse op basis van survey- en tijdsbudgetdata uit 1988, 1999 en 2004. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23, 4: 321-336 - TOR 2007/55.