Progressief of populistisch? De economische attitudes van sociaal zwakke categorieën nader onderzocht

Derks, A. (2001): Progressief of populistisch? De economische attitudes van sociaal zwakke categorieën nader onderzocht. Sociologische Gids, 48, 3: 272-293 - TOR 2001/54.