Populisme en de verrechtsing van het egalitarisme

Derks, A. (2004): Populisme en de verrechtsing van het egalitarisme. Paper voorgesteld op de elfde sociaal-wetenschappelijke studiedagen, 22-23 april, Amsterdam - TOR 2004/13.