Participatie, democratie en schoolklimaat

De Groof, S., M. Elchardus (2002): Participatie, democratie en schoolklimaat. Mores, 2, 232: 84-98 - TOR 2002/17.