Gender en Tijdsbesteding: De (on)wankelbaarheid van genderstereotypen 1999, 2005 en 2013

Glorieux, I., T.P. van Tienoven (2016): Gender en Tijdsbesteding: De (on)wankelbaarheid van genderstereotypen 1999, 2005 en 2013. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (124 blz.) - TOR 2016/15.