Een cultuursociologische benadering van de Brusselse stadsvlucht.

te Braak, P., R. Janssens, J. Surkyn, I. Glorieux (2020): Een cultuursociologische benadering van de Brusselse stadsvlucht. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2020/27.