De tijd: een democratisch schaars goed?

Koelet, S. (2001): De tijd: een democratisch schaars goed? Paper voorgesteld op de Waalse Vrouwendag, 11 november, Brussel - TOR 2001/64.