De opvoeding verbreden.

Elchardus, M. (2006): De opvoeding verbreden. Brede scholen in uitvoering, Amsterdam: SWP: 9-18 - TOR 2005/48.